SUKO-1

Zariadenia PTFE a formy zasielané do Ruska